Yuksek-dolgu-tek-bant-orgulu-siyah-kadin-sandalet-snz41bej