Kvkk Verilerin İşlenmesine İlişkin Üye Açık Rıza Metni

0

x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 

PATIRTI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÜYE AÇIK RIZA METNİ

 

 

AÇIK RIZA BEYANIM

PATIRTI TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ(“PATIRTI” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;

Kanun kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde yurtiçinde PATIRTI hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen amaçlara ek olarak ;

 

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,

 

Daha iyi hizmet sunulabilmesi,

 

Tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi,

 

İlgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru,

 

İş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi

 

Pazarlama/Analiz çalışmaları süreçlerinin yönetilmesi

 

Amaçlarıyla PATIRTI  tarafından işleneceğini bildiririz.

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddesinde sayılan haller dışında kalan açık rıza ile işlenen haller için işbu açık rıza metni oluşturulmuş olup ayrıntılı bilgileri yine tarafınıza ibraz edilen aydınlatma metinlerinden ulaşabilirsiniz

 

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (Ad – Soyad,Doğum Tarihi, Cinsiyet, E-Mail Adresi (KEP vs, Cep telefonu, Şifre/Parola Bilgileri) sizlerden talep edilebilmektedir ve bu verileriniz yukarıdaki amaçlara uygun şekilde PATIRTI veri kayıt ortamlarında kaydedilebilmektedir.

 

PATIRTI aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan yukarıda sayılan kişisel verilerimin açık rızamın alındığı işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmesini,

 

Açık rızamın herhangi bir kanun veya sözleşme ifası/kurulması kapsamında alınmadığı konusunda bildirildiğimi. İlgili açık rızamın, zorunlu veri işleme şartlarından birine dayanmadığı ile ilgili tarafıma bilgilendirme yapıldığını, Açık rıza göstermezsem herhangi bir faaliyet veya hizmetten yoksun bırakılmadan kişisel tercihlerim ile ilgili olduğu hakkında açıklama yapıldığını,

 

İş ortakları, şirket birimleri, hissedarlar, gerçek ve tüzel kişiler, iş ortakları, iştirakler ve topluluk şirketleri, tedarikçiler ile paylaşılmasını,

 

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı aydınlatma metinlerine uygun olarak elektronik ticari ileti almayı, arama ve sms yolu ile bilgilendirme yapılmasını ve sayılan amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

 

Veri Sahibi

 

PATIRTI TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

Mrk: Muslihittin Mah. Mehmet Zekai Özbek Cad. Zemin Kat  No:28/B-1 Menteşe / MUĞLA

Tel : 0850-840-0048

x (x)
 
x (x)